media partner

Media Partners:

 1. Kantipur
 2. Annapurna Post
 3. Nagarik
 4. Naya Patrika
 5. Nepal Samacharpatra
 6. Rajdhani
 7. Gorkhapatra
 8. Karobar
 9. Abhiyan
 10. Aarthik Daily
 11. Kathmandu Post
 12. Republica
 13. The Himalayan Times